Enter your keyword

Składanie zamówień

1. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i Kosztów dostawy.

2. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawa na terenie innych Państw jest możliwa po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów dostawy.

5. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.

6. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.