Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Mydlane Rewolucje Małgorzata Łata, ul. Koszarowa 8a/45 23-200 Kraśnik, NIP 7151741330, Regon 061496114, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.mydlanerewolucje.pl
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej (w wersji elektronicznej lub papierowej) i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty Podarunkowej.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
 4. Wartość dostępnych Kart Podarunkowych: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 6. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
 7. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, zgodnie z terminem określonym na karcie, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

 

II. Realizacja Karty Podarunkowej

1. Wersja elektroniczna

 1. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie na wszystkie towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
 2. Każda Karta Podarunkowa wyposażona jest w unikatowy kod rabatowy rejestrowany w systemie Wydawcy.
 3. Widniejący na Karcie Podarunkowej kod rabatowy jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 4. Aby wykorzystać Kartę Podarunkową należy wpisać podczas składania zamówienia kod rabatowy, który zostanie wysłany na adres e-mail kupującego.
 5. Na adres e-mail kupującego Kartę Podarunkową dodatkowo zostanie wysłana wersja graficzna Karty Podarunkowej, na której po wydrukowaniu należy wpisać ręcznie kod rabatowy przesłany drogą mejlową, aby posiadacz Karty Podarunkowej mógł go zrealizować.
 6. Karty Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość karty. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy.
 7. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy.
 8. Zabrania się odsprzedawania voucherów podarunkowych osobom trzecim.

2. Wersja papierowa

 1. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie na wszystkie towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
 2. Każda Karta Podarunkowa wyposażona jest w unikatowy kod rabatowy rejestrowany w systemie Wydawcy.
 3. Widniejący na Karcie Podarunkowej kod rabatowy jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 4. Aby wykorzystać Kartę Podarunkową należy wpisać podczas składania zamówienia podany kod rabatowy.
 5. Karty Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy.
 6. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy.
 7. Zabrania się odsprzedawania voucherów podarunkowych osobom trzecim.

 

III. Płatności

 1. Karty Podarunkowe nie stanowią sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 2. Sprzedaż Kart Podarunkowych realizowana jest przez noty obciążeniowe, nie faktury VAT.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że kupujący oraz posiadacz Karty Podarunkowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.